Song z chystaného split EP / A song from upcoming split EP

Tady je jeden song z chystaného split EP s Rosa Parks, který vyjde začátkem roku 2017. Na desce budeme mít dva songy a oba se týkají pozice žen v dnešní společnosti v kontextu nárůstu nacionalismu a stále opomíjeného tématu kultury znásilnění. Pod videem najdeš text. / Here´s one song from upcoming split EP with Rosa Parks, which will be out in early 2017. We will have two songs on the record and both deal with a position of women in today´s society in context of growing nationalism and marginalized topic of rape culture. Check the lyrics below the video.

Co vlastně hledáš, co vlastně chceš?
Komfort hluchých a slepých? Pohodlnou lež?
Nikde ani náznak změn.
Žádný kontext, žádný konflikt.
Svůj řetěz si kováš k zápraží.
Jsi sám svých představ otrokem.
Vzdechy slastí z přitakání
Orgie sdílených polopravd.
Vzdechy slastí z přitakání
Nadávky, anonymní vyhrožování.
Tisíce hlasů vzývá vůdce
Jejich soudy jsou rychlejší než smrt.
Sami sebe přesvědčují, že oni jsou ti vyvolení
A v očích se jim temně lesknou monitory.
Chráníte národ. Přes firemní wifi na mobilu z Číny.
Chráníte ženy. Dokud čekají doma s teplou večeří.
Čekáte vděk, čekáte obdiv, vavříny na krku.
Blaničtí rytíři s touhou plenit a zabíjet.
Přišel čas vymést vlastní zádveří.
Nikdo na vás nečeká.
Ani ti, které si berete za rukojmí.

/

It´s time to sweep your own doorstep:

What are you looking for? What do you want?
Comfort of the deaf and blind? Convenient lie?
No hints of change.
No context. No conflict.
You attach your chain to your own backyard.
You are a slave of your own imagination.
Delighted gasps of affirmation.
Orgies of shared half-truths.
Delighted gasps of affirmation.
Insults, anonymous threats.
A thousand voices hail to a leader.
Their judgements are faster than death.
Convincing themselves that they are the chosen ones.
And screens are darkly shining in their eyes.
You protect the nation through office wifi on a mobile phone from
China.
You protect women. As long as they wait at home with a warm dinner.
You expect gratitude, admiration and laurels on your neck.
Knights from Blanik with a desire to plunder and kill.
It´s time to sweep your doorstep
Nobody is waiting for you.
Even those which you take as hostages.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.